Sellicha (18): de JAV

In het hoofdartikel een tijdje geleden kondigde Harald het al aan, twee wekelijkse rubrieken: de 'Foto van de Week' en 'Sellicha'. Op weg naar ons honderdjarig jubileum neemt Harald ons mee in een 'trip down memory lane' in 'Sellicha'. Een rubriek vernoemd naar onze clubnaam tussen 1929 en 1935, toen de club door de Nederlandse Korfbal Bond geen Achilles mocht heten (vanwege de gelijknamige club in Almelo), waarop besloten werd de lettervolgorde om te draaien. Lees gauw Sellicha-bijdrage nummer 18.

JAV

Leeuwenkrabbels, 7 Juli 1948 De J.A.V.

33 Achillianen waren aanwezig toen Anton om kwart over acht de vergadering opende. In zijn openingswoord memoreerde hij het heengaan van Marie, waarna een minuut stilte in acht werd genomen. De behandeling van de verschillende agendapunten had in een behoorlijk tempo plaats, en slechts enkele oratorisch aangelegde mensen namen het woord. Veel resultaat boekten niet, immers hun woorden vermochten geen invloed uit te oefenen op de diverse, door het oude bestuur, gestelde candidaten, zodat het nieuwe bestuur dus als volgt zal zijn samengesteld:

  • Voorzitter: Leo Huisman
  • Secretaris: Hans Broers
  • Penningmeesteresse:Annie Sardijn
  • Wedstrijdsecretaresse: Elly Boer
  • Commissarissen:Joop Slootweg; Jan Delcour; Wim Cammel.
  • Twaalftal-commissie: Klaas Wassenaar, Harry Stempels, Elly Boer, Riekes Mulder, Annie Harmsen. Plaatsvervangend lid: Kees Putto.
  • Materiaalcommissie: Rie Ingeneeger, Klaas Wassenaar en Edward Springer.
  • Adspirantencomissie: Joop Slootweg, Klaas Wassenaar en Jaap Hebers.
  • Kascommissie: Ina Visser en Theo Blok.

Tenslotte zij nog vermeld, dat de reglementsherziening ongewijzigd werd aangenomen.

Naschrift Harald:

Voorzitter Anton Hagen opende de JAV op 2 juli 1948. Interessant om deze namenlijst te bekijken. Annie Sardijn werd later Annie Broers, Annie van der Laaken heeft van alle huidige leden van Achilles de meeste jaren achter haar naam staan, Elly Boer en Jan Delcour zijn regelmatige reünie-bezoekers. De minuut stilte werd gehouden voor Erelid Marie Stempels-Piët, echtgenote van Harry Stempels (eveneens Erelid). Zij was van 1934 t/m 1936 voorzitter van Achilles.

 

Sellicha%20Anton%20en%20zoon%20Ton%20Hagen.jpg

 

Vorige edities Sellicha gemist?


Over... Sellicha

H.K.V. Achilles Opgericht 1 oktober 1922

Toen Achilles in 1929 naar de N.K.B. (Nederlandsche Korfbal Bond, koninklijk werd de bond in 1938) promoveerde, moest de naam van onze club worden veranderd. In Almelo speelde (en nu nog steeds) een korfbalvereniging met dezelfde naam. De bond vond dat de eerste rechten op de naam Achilles in Almelo lagen (oprichting 15 mei 1920, ruim twee jaar eerder dan de Hagenaars van de Hoek van Hollandlaan vlakbij Kijkduin). Dit probleem speelde niet bij de H.K.B. (de Haagsche Korfbal Bond) waarin we voor onze promotie uitkwamen.

Wim Fortanier kwam op het idee de lettervolgorde om te draaien, maar liet Jeanne Fortanier de eer van deze vondst. De uitgeloofde prijs was een theezeefje! Op 6 april 1935, kregen wij onze naam weer terug van de N.K.B.-voorzitter de heer S.A. Wilson. Hij was de opvolger op 15 juli 1934 van Nico Broekhuysen, de uitvinder van de korfbalsport. Het terugkrijgen van onze naam was in hoge mate te danken aan Wim Fortanier en Harry Stempels, die niets onbeproefd hadden gelaten dit gedaan te krijgen. Passende naam dus voor deze rubriek, aangevuld met een naschrift.

Harald Braakman

Datum 02-06-2020 11:45
Tags